ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μήνυμα

Created by Templates Zoo

Κέντρο Μελέτης Εμείς και ο Κόσμος

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Λίγα λόγια για τη Συμβουλευτική Ψυχολογία…

ΟΡΙΣΜΟΣ Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου η οποία έχει διαταραχθεί από διάφορες εσωτερικές συγκρούσεις ή από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασιζόμενη στην προσωποκεντρική θεωρία του Carl Rogers-«πατέρα» της συμβουλευτικής- αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ειδικότερα, ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος χτίζοντας μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης και εχεμύθειας με τον συμβουλευόμενό του τον βοηθά να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στενοχώρια, καθώς και να επιλύσει τις κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζει. Ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος επιδιώκει την ψυχολογική ανάπτυξη, αλλά και εξέλιξη του συμβουλευομένου βοηθώντας τον να αντιληφθεί και να διαχειριστεί καλύτερα τις ικανότητές του και δείχνοντάς του μεθόδους που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του.

ΕΣΤΙΑΣΗ Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Συμβουλευτικός Ψυχολόγος δε βοηθά ανθρώπους που έχουν κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή, αλλά εκείνους που περνούν μια δύσκολη περίοδο ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που δεν μπορούν να λύσουν μόνοι. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη σχέση τους με τον ίδιο τους τον εαυτό, την επαγγελματική τους ζωή, την προσαρμοστικότητα τους σε δύσκολες καταστάσεις. Επίσης, μπορεί να λειτουργεί σε επίπεδο πρόληψης, ως μια προσπάθεια πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δύο μέθοδοι ακολουθούνται: η ατομική και η ομαδική συμβουλευτική. Η ατομική συμβουλευτική πραγματοποιείται ανάμεσα στον σύμβουλο και το συμβουλευόμενο και έχει ως στόχο την παροχή βοήθειας στο συμβουλευόμενο. Η ομαδική συμβουλευτική γίνεται μεταξύ του συμβούλου και δύο ή περισσοτέρων ατόμων και ο στόχος είναι να παρατηρήσει το κάθε άτομο ξεχωριστά τον εαυτό του μέσα στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας. Έτσι, προωθείται η προσωπική ανάπτυξη όλων των μελών.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ Ανάλογα με τους σκοπούς που καλείται κάθε φορά να εξυπηρετήσει η Συμβουλευτική Ψυχολογία μπορεί να διακριθεί σε προληπτική συμβουλευτική, εκπαιδευτική συμβουλευτική, εργασιακή συμβουλευτική, συμβουλευτική γονέων, συμβουλευτική τρίτης ηλικίας κ.α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Μελέτης & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων «Εμείς και ο Κόσμος» στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής:
  • Διαχείριση χρόνου & χρόνου μελέτης μαθητών/φοιτητών & ενηλίκων (πώς να αισθάνομαι δημιουργικός αναλαμβάνοντας τις καθημερινές υποχρεώσεις μου σε λίγο χρόνο δίνοντας βαρύτητα και σε άλλες ανάγκες μου)
  • Τεχνικές μελέτης μαθημάτων (πώς να διαβάζω αποτελεσματικά κάθε σχολικό μάθημα χωρίς να κουράζομαι και να δυσανασχετώ)
  • Διερεύνηση ενδιαφερόντων & επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Διαχείριση σχολικού άγχους
  • Τόνωση σχολικής αυτοπεποίθησης & αυτοεκτίμησης (αύξηση της συμμετοχής στην τάξη χωρίς ανησυχίες)
  • Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών & παροχή εξατομικευμένου προγράμματος ενίσχυσης σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή σε 60λεπτες ατομικές συνεδρίες
  • Βιωματικά Εργαστήρια (σε ολιγομελείς ομάδες σε κύκλο) που αποσκοπούν στην παροχή γνώσεων & την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για γενικότερες ανησυχίες που απασχολούν παιδιά & εφήβους σε επίπεδο ανάπτυξης εαυτού & διαπροσωπικών σχέσεων (φιλίες & κοινωνικοποίηση, κοινωνική απομόνωση, αναζήτηση προσωπικής ταυτότητας κατά την εφηβεία)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ Ταυτόχρονα, το Κέντρο, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Γονέων είναι διαθέσιμο για επικοινωνία και συζήτηση με γονείς και κηδεμόνες ώστε να τους υποστηρίξει ατομικά ή ομαδικά σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα παιδιά και τις σχέσεις τους με αυτά.

*Μια ξεχωριστή υπηρεσία Συμβουλευτικής αφορά στη διαχείριση του Πένθους & της Απώλειας στην παιδική ηλικία


Η Γιάννα Δικαίου είναι Εκπαιδευτική Σύμβουλος.

Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, ως Υποψήφια Διδάκτωρ στο εν λόγω Τμήμα, περιλαμβάνουν, κυρίως, τη διαχείριση του πένθους και την προσέγγιση του θανάτου ως πεδίο ελεύθερης - και χωρίς φόβο - έκφρασης, μέσω της ψυχο-εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους, με παράλληλο στόχο την αλλαγή στάσεων απέναντι σε αυτό το ζήτημα ταμπού. Η συνεργασία της με ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, στο πλαίσιο συμβουλευτικής, περιλαμβάνει τη μύηση μαθητών σε τεχνικές μελέτης μαθημάτων, τη διαχείριση & τον προγραμματισμό του χρόνου μελέτης, την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, την ενίσχυση σχολικής αυτοπεποίθησης, τη διαχείριση σχολικού άγχους μέσα από ατομικές συνεδρίες κ.α.

Συμβουλευτική Ψυχολογία